СЛИКИ СО МОТИВИ ОД МАКЕДОНСКИТЕ ГРАДОВИ ИЗЛОЖЕНИ ВО ВЕЛЕС