РУСИТЕ ПО ПОВЕЌЕ ОД 60 ГОДИНИ ОСТАНУВААТ БЕЗ „ПЕПСИ“