СЛОВЕНЕЧКИОТ ХОР „ПЕРПЕТУМ ЏЕЗИЛЕ“ СО НОВ АЛБУМ И КОНЦЕРТ ВО СКОПЈЕ ВО АПРИЛ