НАЈСТАРАТА УМЕТНОСТ НА СВЕТОТ Е ДЕЛО НА НЕАНДЕРТАЛЦИТЕ