ЗАКАЖАНА УШТЕ ЕДНА ПРЕТСТАВА НА ЗЛАТНО СЛАВЕЈЧЕ ВО ФИЛХАРМОНИЈАТА