ХРИСТИЈАНИ И МУСЛИМАНИ ЗАЕДНО ВРТАТ МАЗНИК СО ПАРИЧКА НА ВАСИЛИЦА ВО БИТОЛА