КРАЛИ МАРКО ТРЕИЛС ЌЕ СЕ ТРЧА В НЕДЕЛА ПО 10. ПАТ, ПРИЈАВЕНИ 200 УЧЕСНИЦИ ОД 10 ДРЖАВИ