ШКОТЛАНЃАНКА ЌЕ ОТВОРИ МУЗЕЈ СО ПЛАСТИЧНИ КЕСИ ОД ЦЕЛ СВЕТ