ВО ФИНСКА СЕ ОДРЖА ПРВО СВЕТСКО ПРВЕНСТВО КОЕ КОМБИНИРА ХЕВИ МЕТАЛ И ПЛЕТЕЊЕ