БАРСЕЛОНА ГО ИНСТАЛИРАШЕ ПРВИОТ СОЛАРЕН ПЛОЧНИК ВО ШПАНИЈА