НИНА Е ПРЕСРЕЌНА ДЕКА ЛУЃЕТО ЈА ПРЕПОЗНАВААТ КАКО АПТЕКАРКА ИАКО ИМА ДАУНОВ СИНДРОМ