„ПОДОБРО ПОВИКАЈ ГО СОЛ“ ЗАВРШУВА СО ШЕСТАТА СЕЗОНА