ПОЛ САЈМОН ГО ОДРЖА ПОСЛЕДНИОТ КОНЦЕРТ НА ПРОШТАЛНАТА ТУРНЕЈА