ЕРУПТИРАШЕ ПОПОКАТЕПЕТЛ, НАЈАКТИВНИОТ ВУЛКАН ВО МЕКСИКО