ЛУЃЕТО ПОВЕЌЕ СЕ ЗБЛИЖУВААТ ПРЕКУ ПИШУВАЊЕ ПОРАКИ ОТКОЛКУ ПРЕКУ ВИДЕОПОВИЦИ, ПОКАЖА ГЕРМАНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ