ПРЕТСТАВЕН ПРВИОТ ТЕАТАРСКИ ПРАКТИКУМ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ „ОД ИГРА ДО ПРЕТСТАВА“