ПРОМОЦИЈА НА КНИГА НА ЃОРЃИ МАРЈАНОВИЌ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ