„ИСТРЕБУВАЧ“ ВЕЌЕ НЕ СЕ СЛУЧУВА ВО ИДНИНАТА – КОЛКУ БЕА ТОЧНИ НЕГОВИ ПРЕДВИДУВАЊА?