СО „МОЛИТВА ПО ДОСТОЕВСКИ“ ПУБЛИКАТА СЕ ВРАЌА ВО БИТОЛСКИОТ ТЕАТАР