ПРИШТИНА СО ГРАФИТИ СЕ ОБИДУВА ДА ГО ПРОМЕНИ СВОЈОТ ИМИЏ НА „ГЛАВЕН ГРАД НА БЕТОНОТ“