ВО ИТАЛИЈАНСКОТО СЕЛО ОЛОЛАИ МОЖЕ ДА КУПИТЕ КУЌА ЗА ЕДЕН ДОЛАР