ТВИТЕР СЕ ОТКАЖУВА ОД „РАСИСТИЧКИ“ ПРОГРАМЕРСКИ ТЕРМИНИ