ЛЕГЕНДИТЕ СЕ ПОВЛЕКУВААТ, КОНЦЕРТНАТА ИНДУСТРИЈА СТРАВУВА ЗА СВОЈАТА ИДНИНА