КАКО СЕ ИЗРАБОТУВААТ КРЕАЦИИ – ИЗЛОЖБА ВО ФРАНЦУСКИОТ ИНСТИТУТ