УПАДНАЛ ВО КУЌАТА НА ТЕЈЛОР СВИФТ, ПА СЕ ИСТУШИРАЛ И ПОСПАЛ