РАБОТЕЊЕТО ОД ДОМА СЕ ПОКАЖУВА КАКО ЕДНА ОД ПРИДОБИВКИТЕ НА КРИЗАТА СО КОВИД-19