КОРОНАВИРУСОТ ЈА МЕНУВА СОЦИЈАЛНАТА ИНТЕРАКЦИЈА – РАКУВАЊЕ, БАКНУВАЊЕ И ГУШКАЊЕ ВЕЌЕ НЕ СЕ ПОЖЕЛНИ