РАПУВАВ ОТИ НЕМАВ ПАРИ, ОБЈАВЕН ТИНЕЈЏЕРСКИ АЛБУМ НА АКТЕРОТ ТОМ ХАРДИ