САЕМ ЗА АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ ДЕНЕСКА ВО СКОПЈЕ