МЕТЕОРСКИОТ ПОДЕМ НА РБ ЛАЈПЦИГ – ЗА 11 ГОДИНИ СТИГНА ОД 5. ГЕРМАНСКА ЛИГА ДО НАЈДОБРИТЕ ЧЕТИРИ ЕКИПИ ВО ЕВРОПА