ВО СКОПЈЕ СЕ ОДРЖА ПРВИОТ ТУРНИР ОД РЕГИОНАЛНАТА ЛИГА ВО БИЛЈАРД