ФИЛХАРМОНИЈАТА СО КОНЦЕРТОТ „СИТЕ ЛИЦА НА БАСОТ“ СО ФРАНЦУЗИНОТ ФОНС