ПУБЛИКАТА Е ТАА КОЈА РЕШАВА КОЈ Е УБИЕЦОТ ВО ПРЕТСТАВАТА „СКАНДАЛ“, ВЕЛИ РЕЖИСЕРОТ РОБЕРТ РИСТОВ