СУШАТА ВО БРАЗИЛ ОТКРИ ДРЕВНИ РЕЗБИ НА ЧОВЕЧКИ ЛИЦА НА КАРПИ