ФРЛЕНИТЕ РИБАРСКИ МРЕЖИ СЕ НАЈГОЛЕМАТА ОПАСНОСТ ЗА ОКЕАНСКИОТ СВЕТ