РИЧАРД ЛИНКЛЕЈТР ЌЕ ГО СНИМА СВОЈОТ НАРЕДЕН ФИЛМ 20 ГОДИНИ