„РИГОЛЕТО“ НА МАЈСКИТЕ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ СО СОЛИСТИ ОД ИТАЛИЈА