ТРОМБОНИСТОТ МУР СОЛИСТ НА КОНЦЕРТОТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА „ЅВЕЗДЕНА МУЗИКА“