МАКЕДОНСКО-ШВЕДСКО ДРУШТВО ОРГАНИЗИРА ПРЕДАВАЊЕ ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ