ШРИ ЛАНКА ГО ПОКАЖА НАЈГОЛЕМИОТ СИН САФИР НА СВЕТОТ