ДЕСЕТИЦИ МИЛИОНИ ЛУЃЕ КОРИСТАТ „123456“ ЗА ЛОЗИНКА, ПОКАЖА НОВО ИСТРАЖУВАЊЕ