ФРАНЦУСКИ УЛИЧЕН УМЕТНИК ПРАВИ ОГРОМНИ ГРАФИТИ НА ПЛАНИНИ И ПОЛИЊА КОИ ТРААТ САМО НЕКОЛКУ ДЕНА