ИТАЛИЈАНСКИ УМЕТНИК СОЗДАДЕ НЕВИДЛИВА СКУЛПТУРА КОЈА СЕ ПРОДАДЕ ЗА 15.000 ЕВРА