СОНЧЕВ БРЕГ ВО БУГАРИЈА ПРОГЛАСЕН ЗА НАЈЕВТИН ТУРИСТИЧКИ РЕСОРТ ВО ЕВРОПА