ТЕРЕНС МАЛИК НАПИШАЛ ЧЕТИРИ ВЕРЗИИ НА САТАНАТА ЗА НОВИОТ ФИЛМ ЗА ИСУС