ГРАД СКОПЈЕ СЕКОЈ ДЕН ЌЕ ИЗБИРА НАЈДОБРА СЛИКА ОД СЕДЕЊЕ ДОМА, ЌЕ НАГРАДУВА СО ПО 100 ЕВРА