ИЗБРАН ДИЗАЈНОТ НА НОВОТО СЕДИШТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ВО БРИСЕЛ