МАРИЈА АПЧЕВСКА ГО СНИМА КРАТКИОТ ФИЛМ „СЕВЕРНИОТ ПОЛ“