ТАНЦОВИОТ ТЕАТАР НА РИСИМКИН НА 22 МАРТ ЌЕ НАСТАПИ ВО ФРАНЦУСКИ ШАЈО