ДРВЕНО ШЕТАЛИШТЕ ПРОГЛАСЕНО ЗА НАЈДОБРА НОВА ГРАДБА ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА